Обчислення за хімічними рівняннями, якщо одна з реагуючих речовин взята з надлишком

Тематичний блок. Неорганічна хімія

 • Основні класи неорганічних сполук

 • 1. На порошок кальцій оксиду масою 5,6 г подіяли хлоридною кислотою, що містить 9 г гідроген хлориду. Визначте масу утвореної солі. (11,1 г)
  2. Сплавили суміш твердого натрій гідроксиду масою 8 г з силіцій(ІV) оксидом масою 8 г. Укажіть масу утвореної солі. (13,2 г)

 • 1.До розчину, який містить  натрій гідроксид масою 20 г, долили розчин, який містить гідроген хлорид масою 73 г. Обчисліть масу солі, що утворилася. (29,25 г)
  2. Цинк масою 6,5 г помістили у розчин, що містить гідроген бромід масою 81 г. Обчисліть об’єм газу, що виділився. (2,24  л)
  3. На калій оксид масою 47 г подіяли розчином, що містить 40 г нітратной кислоти. Знайдіть масу калій нітрату, що  утворився.

 • 1. Натрій гідроксид масою 11,6 г нейтралізували нітратною кислотою масою 27 г. Визначте масу утвореної солі. (24,65 г)
  2. Через водний розчин, що містить кальцій гідроксид масою 3,7 г, пропустили вуглекислий газ об’ємом 1,68 л (н. У.). Визначте масу осаду, що випав. (m(CaCO3) = 2,5 г)

 • 1. До розчину, що містить барій хлорид масою 20,8 г  долили розчин, що містить натрій сульфат масою 16 г. Визначте масу речовини, яка випала в осад. (23,3 г)
  2. До розчину плюмбум(ІІ) нітрату масою 20 г з масовою часткою солі 33,1 % долили розчин, що містить натрій сульфід масою 2 г. Визначте масу осаду чорного кольору, що утворився.(4,78 г)
  3. До 100 г розчину з масовою часткою аргентум хлориду 10,2%  додали 50 г розчину з масовою часткою натрій ортофосфату 13,12%. Визначте масові частки солей в отриманому розчині(3,6% NaNO3; 2,3% Na3PO4).
 • Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

 • 1.  Водень об’ємом  6 л (н.у.) пропустили крізь чорний порошок купрум(ІІ) оксиду масою 16 г. Яка маса міді відновилась?(12,8 г)

 • 1. Розчин натрій хлориду масою 29,25 г з масовою часткою солі 20 % змішали з розчином арґентум нітрату  масою 117 г з масовою часткою солі 16 %. Обчисліть та укажіть масу осаду (г), що при цьому утворюється. (14,35)
  2. Газ, який виділився внаслідок взаємодії натрій хлориду масою 5,85 г з концентрованою сульфатною кислотою, пропустили крізь  розчин з масовою часткою арґентум нітрату 10 % (густина 1,1 г⁄мл) об’ємом  200 мл. Обчисліть маси осаду, що утворився при цьому, і арґентум нітрату, що залишився в розчині.
  3. Крізь розчин, який містить калій йодид масою 8,3 г, пропустили хлор об’ємом 2,8 л (н.у.). Обчисліть масу осаду, що утворилась. (6,35 г)

 • 1. Визначте масу осаду, що утворився при додаванні розчину масою 20 г з масовою часткою ферум(ІІІ) сульфату 8 % до розчину масою 20 г з масовою часткою барій гідроксиду 15 %.

 • 1. Розчин магній нітрату масою 400 г з масовою часткою солі 22,2 % змішали з розчином калій ортофосфату масою 250 г з масовою часткою солі 42,4 %, Обчисліть та укажіть масу осаду (г), що при цьому утворюється. (43,6)
  2. Обчисліть об’єм (л) амоніаку (н.у.) , добутого в результаті взаємодії суміші , що складається з  азоту масою 14 кг іводню масою 14 кг, якщо масова частка виходу продукту реакції 20 % від теоретично можливого. (2,240)
  3.
 • 1. Розчин натрій карбонату масою 20 г з масовою часткою солі 5,3 % змішали з розчином кальцій хлориду масою 30 г з масовою часткою солі 5,55 %. Укажіть масу осаду (г), що при цьому утворилась. (1)

 • Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

 • 1. Алюміній масою 6,4 г окиснили киснем об’ємом 6,72 л (н.у.). Визначте масу алюміній хлориду, що утворився.

 • 1.
  2.

 • 1.
  2.

 • 1.  Для проведення реакції взяли алюміній масою 2,7 г і бром масою 40 г. Обчисліть масу солі, що утворилася. (26,7 г)
  2. Визначте масу речовини, яка утворилася при сплавліні 36 г алюмінію з 64 г сірки.

 • 1.
  2.
  3.

Тематичний блок 2. Органічна хімія

 • Вуглеводні

 • 1.

 • 1.
  2.

 • 1.
  2.

 • 1.
  2.  

 • Оксигенвмісні органічні сполуки

 • 1. Який об’єм водню можна добути в результаті взаємодії  натрію масою 4,6 г з  водним розчином з  масовою часткою етанолу 96, 5  %,  об’єм якого 62,5 мл, а густина – 0,8 г/см3.
  2. Знайдіть масу калій феноляту, який утворився при взаємодії фенолу масою 4,7 г з розчином калій гідроксиду масою 120 г з масовою часткою лугу 14 %. (6,6 г)

 • 1.
  2.

 • 1.
  2.

 • 1.

 • 1.