Розрахунки, пов’язані з приготуванням розчинів

Тематичний блок. Неорганічна хімія

 • Основні класи неорганічних сполук

 • 1.
 • 1.

 • 1.


 • 1.
  2.
  3.

 • Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

 • 1.
 • Tab 2 content goes here.
 • Tab 3 content goes here.

 • 1.
  2.
  3.
 • Tab 5 content goes here.

Тематичний блок 2. Органічна хімія

 • Вуглеводні

 • 1.

 • 1.
  2.

 • 1.
  2.

 • 1.
  2.  

 • Оксигенвмісні органічні сполуки

 • 1. При взаємодії суміші пропанолу з бутанолом масою 13,4 г з надлишком натрію виділилось 2,24 л (н.у.) газу. Визначте масову частку пропанолу в суміші. (44,8%)
  2. Визначте маси етанолу й пропанолу в суміші, якщо відомо, що при дії на цю суміш надлишку калію  масою 58 г виділяється 13,44 л (н.у.) газу. (46 г етанолу, 12 г пропанолу)

 • 1.
  2.

 • 1. Визначте масу оцтової кислоти, яку отримали окисненням 1200 кг етанолу, якщо масова частка виходу продукту реакції складає 80 % від теоретично можливого. (1409 г)
  2.

 • 1. Яку масу етанолу треба взяти для добування етилацетату масою 75 г, якщо масова частка виходу естеру складає 80 % ? (49 г)

 • 1.