Розрахунки на встановлення складу суміші

img

Задачі на визначення складу суміші за рівнянням реакції, якщо тільки одна з двох речовин вступає у хімічну реакцію

Тематичний блок. Неорганічна хімія

.
 • Основні класи неорганічних сполук.
 • Tab 2 content goes here.

 • 1. Суміш цинку та цинк оксиду масою 20 г обробили надлишком розбавленого розчину  сульфатної кислоти. Обєм газу, який при цьому виділився, складає 4,48 л (н.у.). Визначте масову частку цинк оксиду у суміші. (35%)
  2.Сплав магнію з міддю масою 27 г розчинили в надлишку хлоридної кислоти. При цьому виділилось 16,8 л (н.у.) газу. Визначте масову частку магнію  у сплаві. (66,67 %)

 • 1. При розчиненні у воді суміші  масою 31,2 г, що складається з кальцію і кальцій оксиду, виділилось 11,2 л (н.у.) газу. Визначте масу кальцій гідроксиду, що утворився. (51,8 г)

 • 1. При нагріванні суміші масою 60 г, що складається з калій карбонату і калій гідрогенкарбонату, виділилось 5,6 л (н.у.) газу. Визначте масову частку калій карбонату у суміші. (16,67 %)

 • Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

 • 1. Над сумішшю міді та купрум(ІІ) оксиду масою 20 г при нагріванні пропустили водень до повного зникнення чорного кольору. Пр цьому утворилось 3,6 г води. Визначте масову частку міді у вихідній суміші (20%)

 • 1. Суміш міді та алюмінію масою 20 г обробили надлишком розчину хлоридної кислоти, при цьому виділилось 6,72 л (н.у.) газу. Визначте масову частку міді в суміші. (73%)
  2. Через розчин, що містить 34 г суміші натрій фториду і натрій йодиду, пропустили надлишок хлору. При цьому виділилось 2,54 г йоду. Визначте масові частки солей у вихідній суміші. (8,8 %  NaI, 91,2 %  NaF)

  3. Газову суміш об’ємом 100 л, яка призначена для синтезу гідроген хлориду, пропустили через розчин калій йодиду і отримали 0,508 г йоду. Визначте об’ємні частки компонентів у суміші.(44,8 %, 55,2 %)


 • 1. На розчин, що містить 16 г суміші натрій хлориду та натрій сульфату, подіяли надлишком барій нітрату. При цьому утворився осад масою 23,3 г . Визначте масові частки солей у вихідній суміші. (88,75 %  Na2SO4, 11,25 %  NaCl)
  2.

 • 1.

 • 1. На розчин, що містить 15 г суміші натрій силікату та натрій сульфату, подіяли надлишком хлоридної кислоти. При цьому утворилась нерозчинна речовина масою 7,8 г . Визначте масові частки солей у вихідній суміші. (81,33% Na2SiO3, 18,67% Na2SO4)
  2. При дії надлишку хлоридної кислоти на суміш натрій силікату і натрій карбонату масою 30 г, виділилось 4,48 л (н.у.) газу. Визначте масові частки солей у вихідній суміші. (70,67%  Na2CO3, 29,33% Na2SiO3)
  3. При нагріванні 84 г суміші натрій карбонату і гідрогенкарбонату виділилось 5,6 л газу Визначте масову частку натрій карбонату у вихідній суміші. (50 %)

 • Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

 • 1. При обробці сплаву міді з магнієм масою 150 г  надлишком хлоридної кислоти,  виділилось 112 л газу. Визначте масову частку міді у сплаві.(80%)
  2. На розчинення суміші  цинк оксиду з цинком, маса якої дорівнювала 10,7 г, витратили 100 г розчину з масовою часткою гідроген хлориду 10,22 %. Обчисліть масу цинку і  цинк оксиду в суміші. (2,6 г Zn, 8,1 г ZnO)

 • 1.
  2.

 • 1.
  2.

 • 1. При прожарюванні суміші калій та алюміній гідроксидів масою 17 г утворилось 5,4 г води. Визначте масові частки гідроксидів у суміші. (91,7% Al(OH)3, 8,24% KOH)
  2. Амальгаму алюмінію (сплав алюмінію з ртуттю) масою 9 г обробили сульфатною кислотою і добули 34,2 г середньої солі. Визначте масову частку ртуті у сплаві. (40%)
  3. При обробці  сплаву міді з алюмінієм масою 1 г надлишком розчину натрій гідроксиду виділилось 1120 мл (н.у.) водню. Визначте масову частку міді у сплаві. (10 %)

 • 1. Суміш заліза і залізної окалини масою 28,8 г відноволи воднем і добули  воду масою 7,2 г. Визначте масу заліза в суміші. (5,6 г)
  2. Суміш заліза, залізної окалини та піску масою 10 г прореагувала з  хлоридною кислотою об’ємом 66,4 мл з масовою часткою гідроген хлориду 12,5 % , густина якої 1,1 г/см3. Визначте масу піску в суміші. (2,8 г)
  3.

Тематичний блок 2. Органічна хімія

 

 

 • Оксигенвмісні органічні сполуки

 • 1.У воді розчинили 50 г суміші фенолу з етанолом. На нейтралізацію отриманого розчину витратили 40 г розчину з масовою часткою калій гідроксиду 25 %. Визначте масову частку фенолу в його спиртовому розчині. (33,6 %)

  2. На суміші фенолу і гомолога бензену масою 19,6 г подіяли бромною водою,  узятою в надлишку. При цьому отримали осад масою 46,34 г. Визначте формулу вуглеводню, якщо співвідношення кількості речовини фенолу та вуглеводню становить 2:1. (С6Н5СН3)


 • 1.
  2.

 • 1.
  2.

 • 1.

 • 1.

 • 1. Через суміш аніліну, фенолу та бензену масою 5 г пропустили гідроген хлорид. Утворився осад масою 2,6 г. Осад відфільтрували. Фільтрат обробили бромною водою і одержали інший осад масою 9,93 г. Визначте масову частку бензену у суміші. (6,26 %)

depositphotos_2571011-Frequently-asked-questions

 

Задачі на визначення складу суміші за рівнянням реакції, якщо обидві речовини вступають у хімічну реакцію

Тематичний блок. Неорганічна хімія

.
 • Основні класи неорганічних сполук.
 • Tab 2 content goes here.

 • 1. Суміш купрум(ІІ) оксиду і цинк оксиду масою 10,48 г розчинили у сульфатній кислоті і отримали суміш безводних купрум(ІІ)сульфату і цинк сульфату масою 20,88 г. Визначте маси оксидів у вихідній суміші. (4 г CuO, 6,48 г ZnO)
  2. При розчиненні у хлоридній кислоті суміші порошків заліза і цинку масою 5,58 г виділився водень об’ємом 2016 мл (н.у.). Визначте маси металів у вихідній суміші. (1,68 г Fe, 3,9 г Zn)
 • 1.  На нейтралізацію суміші натрій гідроксиду  і калій гідроксиду масою 9,6 г витратили розчин, що містить 9,8 г сульфатної кислоти. визначте масу натрій гідроксиду  в суміші. (4 г).


 • 1.На нейтралізацію розчину, що містив 6,3 г нітратної кислоти витратили суміш калій карбонату і натрій карбонату масою 6,26 г. Визначте маси карбонатів, що знаходились у суміші. (4,14 г K2CO3, 2,12 г Na2CO3)
  2.

 • Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

 • 1.

 • 1. На осадження аргентум хлориду з суміші калій і магній хлоридів масою 3,93 г витрачено 120 мл розчину з концентрацією аргентум нітрату 0,5 моль/л. Визначте маси магній і калій хлоридів у розчині. (0,95 г MgCl2, 2,98 г KCl)
  2. У воді розчинили суміш калій броміду і калій хлориду масою 6,25 г. До отриманого розчину додали надлишок аргентум нітрату і отримали осад масою 10,39 г. Визначте маси солей у вихідній суміші і у суміші, що утворилась. (1,5 г KCl, 4,75 г KBr)

 • 1. При спалюванні 251,2 г суміші піриту і цинк сульфіду утворився сульфур (IV) оксид об’ємом 71,68 л (н.у.). Визначте маси піриту і цинк сульфіду в суміші. (96 г FeS2, 155,2 г ZnS)
  2.При розчиненні у сульфатній кислоті суміші алюмінію і алюміній оксиду масою 4,14 г утворився безводний алюміній сульфат масою 17,1 г Визначте маси алюмінію і алюміній сульфату у вихідній суміші. (1.07 г Al, 3,07 г Al2O3)
  3. У розчин, що містить 15,9 г суміші калій і магній сульфатів масою 15,9 г, додали надлишок барій хлориду. Осад, що утворився відфільтрували, промили, висушили і зважили. Його маса складає 25,63 г. Визначте маси магній і калій сульфатів у вихідному розчині. (7,2 г MgSO4, 8,7 г K2SO4)

 • 1. На суміш порошків міді та заліза масою 3,04 г подіяли розведеним розчином нітратної кислоти. При цьому виділилося 0,896 л (н.у.) нітроген (ІІ) оксиду. Визначте маси заліза і міді в суміші. (1,12 г Fe, 1,92 г Cu)
  2. При прожарюванні суміші нітратів натрію та калію масою 7,28 г утворилась суміш нітритів цих металлів масою 6 г. Визначте масу натрій нітрату у вихідній суміші. (4,48 г).
  3. Суміш ошурок міді, заліза і золота розділили на дві однакові частини. Одну частину розчинили  у концентрованій нітратній кислоті  і отримали газ об’ємом 6,72 л (н.у.) та твердий залишок масою 8,55 г. При розчиненні другої частини у хлоридній кислоті виділилось 3,36 л газу (н.у.). Встановіть масову частку золота у суміші. (0,826 %)


 • 1. На нейтралізацію 150 мл розчину з концентрацією хлоридної кислоти 0,2  моль/л витратили 1,34 г суміші кальцій карбонату і магній карбонату. Визначте маси карбонатів у суміші. (0,84 г MgCO3, 0,5 г СаСО3)
  2. При обробці 6,32 г суміші натрій карбонату і натрій гідрогенкарбонату сульфатною кислотою утворилось 6,39 г безводного натрій сульфату. Визначте маси натрій карбонату і гідрогенкарбонату у вихідній суміші. (2,1 г NaНСО3, 4,22 г Na2СО3)

 • Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

 • 1. При обробці лугом сплаву масою 8 г, що містить кремній і цинк, виділилось 6,272 л (н.у.) водню. Визначте маси цинку і кремнію у сплаві. (2,8 г Si, 5,2 г Zn)

 • 1. При обробці суміші натрій і калій гідридів масою 9,92 г  водою виділилося 5,6 л (н.у.)  газу. Визначте маси гідридів у суміші. (3,6 г NaH, 4 г KH)
  2.

 • 1.
  2.

 • 1.

 • 1. Для повного розчинення суміші ферум(ІІ, ІІІ) оксиду з цинк оксидом масою 7,42 г потрібно 43,8 г хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 20 %. Визначте масу ферум(ІІ, ІІІ) оксиду у суміші. (5,8 г)
  2.
  3.

 

Тематичний блок 2. Органічна хімія

 

 • Вуглеводні

 • 1.

 • 1.
  2.

 • 1. Під час розчинення у воді суміші масою 9,92 г, яка містила алюміній карбід і кальцій карбыд, утворилась суміш газів об’ємом 4,48 л (н.у.). Визначте маси карбідів увихідній суміші.(8,64 г Al4C3, 1,28 г СаС2)
  2.

 • 1.

 

 • Оксигенвмісні органічні сполуки

 • 1. При взаємодії суміші пропанолу з бутанолом масою 13,4 г з надлишком натрію виділилось 2,24 л (н.у.) газу. Визначте масову частку пропанолу в суміші. (44,8%)
  2. Визначте маси етанолу й пропанолу в суміші, якщо відомо, що при дії на цю суміш надлишку калію  масою 58 г виділяється 13,44 л (н.у.) газу. (46 г етанолу, 12 г пропанолу)

 • 1.
  2.

 • 1.
  2.

 • 1.

 • 1.