Розрахунки за хімічними рівняннями

1. Розрахунки маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.
 • Обчисліть масу алюміній оксиду, що утвориться під час згоряння алюмінію масою 5,4 г.
 • 1. Записати скорочену умову.

  2. Скласти рівняння хімічної реакції і підкреслити формули речовин, порції яких нам відомі і  треба знайти.

  3. Записати під формулами речовин,  які підкреслили, кількості речовини згідно з коефіцієнтами.

  4. Знайти кількість речовини, маса (або об’єм) якої відома, і записати її над формулою відповідної речовини.

  5. Обчислити за допомогою пропорції кількість речовини масу (або об’єм) якої треба знайти.

  6. За визначеною кількістю речовини обчислити її масу (або об’єм).

 • Условие алюминий.
 • Решение алюминий.
 • m(Al2O3)=10,2 г.

2. Розрахунки за законом об’ємних відношень газів.
 • Який об’єм кисню витрачається на згоряння 5 л етану?
 • 1. Записати скорочену умову.

  2. Скласти рівняння хімічної реакції і підкреслити формули речовин, об’єми яких нам відомий і треба знайти.

  3. Записати під формулами речовин,  які підкреслили, об’єми речовини згідно з коефіцієнтами.

  4. Записати над формулою значення об’єму, який відомий.

  5. Обчислити за допомогою пропорції  об’єм, який треба знайти.

  .

 • Визначити обєм кисню.
 • Расчет кислорода.
 • V(O2)=17,5 л.

3. Обчислення маси, об’єму, кількості речовини за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з надлишком.

Ознака задач на обчислення за рівнянням реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку, — за умовою відомі порції обох реагентів (маса, об’єм або кількість речовини). Обчислення здійснюють за тією речовиною, яка прореагувала повністю. Тому розв’язування задачі цього типу полягає у визначенні на основі розрахунків такої речовини.

 • Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н. у.), який можна отримати в результаті взаємодії кальцій карбонату масою 7 г з хлоридною кислотою, що містить 7,3 г гідроген хлориду.
 • 1. Записати скорочену умову.

  2. Скласти рівняння хімічної реакції і підкреслити формули речовин, порції яких нам відомі і  треба знайти.

  3. Записати під формулами речовин,  які підкреслили, кількості речовини згідно з коефіцієнтами.

  4. Знайти кількості речовин реагентів за відомими масами або об’ємами, і записати їх над формулами відповідних речовин.

  5. Порівняти відношення кількостей речовин за умовою і за рівнянням редакції. Речовина, для якої таке відношення більше, – в надлишку, а та речовина,  для якої менше – прореагувала повністю.

  6. Подальше обчислення проводимо за тією речовиною, яка прореагувала повністю. Для цього використовуємо алгоритм для розв’язання задач за рівняннями реакцій. Дивись задачу № 1)

  .

 • Обчислення вуглекислого газу.
 • Вуглекислий газ.
 • V(CO2) = 15,68 л.

Задачі для самостійного розв’язуванння.

 

4. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за відомою кількістю речовини, масою або об’ємом вихідної речовини, яка містить домішки.

1). В умові вказується масова (об’ємна) частка домішок у природній речовині, яка вступає в реакцію, а потрібно обчислити кількість продукту реакції.

 • Визначити об’єм водню, що утворився під час взаємодії  надлишку хлоридної кислоти з цинком масою 20 г, масова частка домішок в якому складає 2,5 %.
 • 1. Записати скорочену умову.

  2. Скласти рівняння хімічної реакції і підкреслити формули речовин, порції яких нам відомі і  треба знайти.

  3. Записати під формулами речовин,  які підкреслили, кількості речовини згідно з коефіцієнтами.

  4. Знайти масову(об’ємну)  частку чистої речовини у суміші за формулою

  w(речовини) = 1 – w(домішок), де w – масова частка,

  або

  φ(газу) = 1 – φ(домішок), де φ – об’ємна частка.

  5. Знайти масу(об’єм)  чистої речовини в суміші за формулою

  m(речовини) = m(суміші) · w(речовини),

  або

  V(газу) = V(суміші) ·  φ(газу).

  6.  Знайти кількість речовини за масою (або об’ємом) і записати її над формулою відповідної речовини.

  7. Обчислити за допомогою пропорції кількість речовини масу (або об’єм) якої треба знайти.

  8. За визначеною кількістю речовини обчислити її масу (або об’єм)

  .

 • Умова на домішки.
 • уравнение цинк

  1. w(Zn) = 1 – 0,025 = 0,975

  2. m(Zn) = m(Znтехн.) · w(Zn) = 20 г·0,975 = 19,5 г.

  3.

  обчислення маси цинку

   

  .

  4. n(H2) = n(Zn) = 0,3 моль.

   

  5. V(H2) = Vm · n(H2) = 22,4 л/моль · 0,3 моль = 6,72 л.

  .

 • V(Н2)=6,72 л.

2) в умові вказується маса отриманого продукту реакції, потрібно обчислити масу (об’єм) вихідної речовини, яка містить домішки.

 • Яка маса вапняку, що містить 5 % некарбонатних домішок, потрібна для одержання 112 г негашеного вапна.
 • 1. Записати скорочену умову.

  2. Скласти рівняння хімічної реакції і підкреслити формули речовин, порції яких нам відомі і  треба знайти.

  3. Записати під формулами речовин,  які підкреслили, кількості речовини згідно з коефіцієнтами.

  4. Знайти кількість продукту реакції за відомою масою (або об’ємом) і записати її над формулою відповідної речовини.

  5. Обчислити за допомогою пропорції кількість вихідної речовини .

  6. За визначеною кількістю речовини обчислити масу (або об’єм) чистої вихідної речовини.

  7. Знайти масову (об’ємну) частку чистої речовини у складі реагенту за формулою

  w(речовини) = 1 – w(домішок), де w – масова частка,

  або

  φ(газу) = 1 – φ(домішок), де φ – об’ємна частка.

  8. Знайти масу вихідної речовини з домішками за формулою

  масова частка чистої речовини.

 • вапняк.
 • випалювання вапняку

  1.

  кальций оксид

   

  .

  2. n(CaCO3) = n(CaO) = 2 моль.

  3. m(CaCO3) = M(CaCO3) · n(CaCO3) = 100 г/моль · 2 моль = 200 г.

  4. w(CaCO3) = 1 – 0,05 = 0,95.

  5.

  масса вапняка

  .

 • m(CaCO3(техн.)) = 210,5 г.

5. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між розчином солі та металом
 • Залізну пластинку масою 5 г занурили в розчин мідного купоросу. Через певний час пластинку вийняли, висушили і зважили. Її маса дорівнювала 5,8 г. Обчисліть масу міді, що залишилася на пластинці, та масу заліза, яке перейшло в розчин.
 • 1. Записати скорочену умову.

  2. Скласти рівняння хімічної реакції і підкреслити формули металів та речовин порції яких нам відомі або  треба знайти.

  3. Записати під формулами речовин,  які підкреслили, кількості речовини згідно з коефіцієнтами.

  4. Знайти маси металів за кількістю речовин згідно рівняння реакції. Для цього молярну масу металу помножити на кількість речовини. Отримані маси записати під кількістями речовини.

  5. Визначити різницю (Δm) між масою металу, що розчинився і масою металу, що виділився з розчину. Записати це значення поряд з рівнянням реакції.

  6. За допомогою пропорції обчислити кількість речовини або масу речовини.


 • .
 • 1.

   

  .

  2.