Розрахунки за термохімічними рівняннями

Задача 1.
За термохімічним рівнянням горіння фосфору
(т) + 5О2(г) = 2Р2О5 (т); ΔН= -3010 кДж
визначте масу фосфору, що згорів, якщо виділилось 6,02 кДж теплоти.
Задача теплов ефект 1 укр
Відповідь: m(P) = 0,248 г.
Задача 2.
Для одержання цинк оксиду, що входить до складу цинкового білила, спалюють цинковивий пил у струмені кисню. Обчисліть тепловий ефект хімічної реакції, якщо відомо, що під час згоряння цинку масою 6,5 г виділяється 34,9 кДж теплоти.
Задача тепловий ефект 2 укрВідповідь: ΔН = – 698 кДж.
Задача 3.
За термохімічним рівнянням
2KNO3(к) = 2KNO2(к) + O2(г);  ΔН= + 255 кДж
обчисліть кількість теплоти, яка поглинеться при отриманні кисню об’ємом 6,72 л (н.у.).
Задача теплов ефект 3 укр
Відповідь: ΔН1 = 76,5 кДж.
Завдання для самостійного розв’язання
До сторінки Хімічні реакції та закономірності їх перебігу