Розрахунки за законом Гесса

Задача
Розрахуйте теплоту утворення нітроген(ІІ) оксиду, виходячи з таких термохімічних рівнянь:

4NH3 (г) + 5O2 (г) = 4NO (г) + 6H2O (р); ΔH0 = -1168,80 кДж;
4NH3 (г) + 3O2 (г) = 2N2 (г) + 6H2O (р); ΔH0 = -1530,28 кДж.