РОЗРАХУНКИ ЗА ЗАКОНОМ ГЕССА

Задача 1.

Обчислити тепловий ефект реакції
3 MnO2(тв) = Mn3O4(тв) + О2(г),
використовуючи теплові ефекти наступних реакцій:
1. 4 MnO2(тв) = 2 Mn2O3(тв) + О2(г), ΔН= 213,7 кДж;
2. 6 Mn2O3(тв) = 4 Mn3O4(тв) + О2(г), ΔН= 165,1 кДж.