Розділ 5. Найважливіші органічні сполуки

1. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук.
2.Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин.