Розв’язування задач за хімічними формулами і на виведення формули сполуки

Програмні вимоги зовнішнього незалежного оцінювання 2017

Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти,

повинні знати

Формули для обчислення кількості речовини, кількості частинок у певній кількості речовини, масової частки елемента в сполуці, відносної густини газу, масової (об’ємної) частки компонента в суміші, виведення формули сполуки за масовими частками елементів.

повинні вміти

Обчислювати відносну молекулярну та молярну маси речовини; кількість частинок у певній кількості речовини, масі речовини, об’ємі газу; об’єм даної маси або кількості речовини газу за н. у.; відносну густину газу за іншим газом; масові та об’ємні (для газів) частки речовин у суміші; середню молярну масу суміші газів; масову частку елемента у сполуці за її формулою.
Установлювати хімічну формулу сполуки за масовими частками елементів, що входять до її складу.