Розв’язування задач за рівняннями реакцій

Програмні вимоги зовнішнього незалежного оцінювання 2017

Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти,

повинні знати

алгоритми розв’язку задач за рівнянням реакції; відносний вихід продукту реакції

повинні вміти

Обчислювати за рівняннями хімічних реакцій масу, об’єм (для газу) або кількісті речовини реагенту або продукту за відомою масою, об’ємом (для газу) або кількістю речовини іншого реагенту або продукту; відносний вихід продукту реакції.
Установлювати хімічну формулу речовини за кількісними даними про реагенти і продукти реакції.
Виконувати обчислення, якщо речовини містять домішки або наявні в надлишку. Розв’язувати комбіновані задачі (комбінування не більше двох алгоритмів).