Пробне тестування 2016

Загальна кількість завдань сертифікаційної роботи – 50.

На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Сертифікаційна робота з хімії складається із завдань чотирьох форм:

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з хімії:

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
  2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної «логічної пари» або відповіді на завдання не надано.
  3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо наведено першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
  4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (43-50). Завдання 46, 47 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється в 0 або 1 бал. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2.Завдання 43-45, 48-50 оцінюються в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано. 

    Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з хімії, – 80.