Приклади розв’язання завдань з теми «Окисники й відновники»

Завдання 1

Визначте ступені окиснення всіх елементів, що входять до складу наступних сполук: CrCl2, K2CrO4, CrCl3, Na2Cr2O7, Сr, Cr2O3, KCrO2, CrO3. Укажіть в яких сполуках Хром може проявляти властивості тільки: а) окисника, б) тільки відновника, в) і окисника і відновника. Відповідь обґрунтуйте.

Відповідь:

Cr+2Cl2−1, K2+1Cr+6O4−2, Cr+3Cl3−1, Na2+1Cr2+6O7−2, Сr0, Cr2+3O3−2, K+1Cr+3O2−2, Cr+6O3−2.

У простій речовині Сr0 Хром може проявляти властивість тільки відновника, тому що знаходиться в найнижчому ступені окиснення.

У сполуках CrCl2, CrCl3, Cr2O3 і KCrO2 Хром може проявляти властивості і окисника і відновника, тому що знаходиться в проміжних ступенях окиснення.

У сполуках K2CrO4, Na2Cr2O7, і CrO3 Хром може проявляти властивість тільки окисника, тому що знаходиться в найвищому ступені окиснення.

 

Завдання 2.

Визначте, які властивості проявляє манган(ІV) оксид У наступних перетвореннях.

а) 3MnO2 + KClO3 +6KOH = 3K2MnO4 + KCl + 3H2O

б) MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Відповідь:

а) 3Mn+4O2−2 + KClO3 +6KOH = 3K2+1Mn+6O4−2 + KCl + 3H2O

У цій реакції Mn+4 −2ē → Mn+6 – проявляє відновні властивості;

б) Mn+4O2−2 + 4HCl = Mn+2Cl2−1 + Cl2 + 2H2O

У цій реакції Mn+4 + 2ē → Mn +2 – проявляє окисні властивості

 

Повернутися до сторінки “Окисники й відновники”