Приклади розв’язання завдань з теми «Окисно-відновні реакції»

Приклади розв’язання  завдань з теми «Окисно-відновні реакції»

Алгоритм визначення окисно-відновної реакції

  1. Скласти схему реакції.
  2. Визначити ступені окиснення елементів до і після реакції.
  3. Якщо ступені окиснення всіх елементів у складі реагентів і продуктів реакції однакові, то така реакція відбувається без зміни ступенів окиснення.
  4. Якщо ступені окиснення хоча б деяких елементів у складі реагентів і продуктів реакції змінились, то це окисно-відновна реакція.

Завдання 1.

Допишіть рівняння реакцій і визначте, яка з реакцій є окисно-відновною. Відповідь пояснить.

H2SO4 + K2O →

CaCO3

Na + H2O →

Розв’язання.

H2+ S+6O4-2 + K2+ O-2 = K2+ S+6O4-2 + H2+O-2

Ca+2C+4O3-2= Ca+2O-2 + C+4O2-2

2Na0 + 2H2+O-2 = 2Na+O-2H+ + H20

Відповідь. Реакція, що описується рівнянням 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2, окисно-відновна, тому що Натрій і Гідроген змінили ступені окиснення.

Алгоритм визначення процесів окиснення і відновлення.

  1. Визначити ступені окиснення елемента до і після реакції.
  2. Відняти ступінь окиснення елемента у складі реагента від ступеня окиснення елемента у складі продукту реакції. Отримане число показує кількість електронів, що приєднав, або віддав атом.
  3. Якщо атом віддає електрони, то це процес окиснення, а якщо приєднав – процес відновлення.

 

Завдання 2.

Вкажіть кількість електронів, відданих чи приєднаних атомами згідно схем. Який процес: окиснення чи відновлення відображає кожна з них?

а) HNO3 → N2O; б) SO32- → SO42-.

Розв’язання.

а) HN+5O3 → N2+1O;

2N+5+ 8ē → 2N+1 – процес відновлення;

б) S+4O32- → S+6O42

S+4 − 2ē → S+6 – процес окиснення.

Повернутися до сторінки Окисно-відновні реакції