Приклади розв’язання завдань до уроку за темою «Складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу»

Завдання

У схемах окисно-відновних реакцій підберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть процеси окиснення та відновлення, окисник та відновник.

а) K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + I2 + H2O

б) As2S3  + HNO3 → H3AsO4 + H2SO4 + NO2 + H2O

 

Розв’язання.

а) У формульних одиницях K2Cr2O7 і Cr2(SO4)3 міститься по 2 атоми Хрому, які не сполучені між собою зв’язком, тому при складанні електронного балансу перед символом Хрому поставимо коефіцієнт 2.

В молекулі йоду I2 атоми сполучені ковалентним зв’язком, в такому випадку при складанні електронного балансу формулу молекули не змінюємо

K2Cr2+6O7 + 6KI1 + 7H2SO4 = Cr2+3(SO4)3 + 4K2SO4 + 3I20 + 7H2O

Електронний баланс 2

 

Повернутися до сторінки “Складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу