Приклади розв’язання завдань до уроку за темою «Електроліз водних розчинів електролітів»

Завдання 1.

Напишіть схеми електродних процесів  і рівняння реакції електролізу водних розчинів

а) барій сульфіду; б) кальцій гідроксиду.

Розв’язання

а)   BaS ⇄ Ba2+ + S2;

Катод(−):  2H2O  + 2ē = H20 + 2OH    процес відновлення;

Анод(+):     S2 − 2ē = S0                               процес окиснення;

електроліз

BaS + 2H2O          =        H2 + S + Ba(OH)2.

б)   Ca(OH)2 ⇄ Ca2+ + 2OH;

Катод(−): 2H2O  +2ē = H20 + 2OH   процес відновлення;

Анод(+):  2ОН − 2ē = О2 + 2Н+       процес окиснення;

електроліз

2О        =           2Н2 + О2.

Завдання 2.

Під час електролізу водного розчину арґентум нітрату виділився газ об’ємом 5,6 л газу(н.у.).  Яка маса речовини виділилася на катоді?

Розв’язання

Задача електролиз 1

.

Відповідь: m(Ag) = 107 г.

Повернутися до сторінки “Електроліз водних розчинів електролітів”