Приклади розв’язання завдань до уроку за темою «Ступінь окиснення»

Завдання 1.

Визначити ступені окиснення елементів в сполуках за формулами:

а)  Мg2Р2О7, б) Fe2(SO4)3.

Розв’язання.

а) Найбільш електронегативним елементом є Оксиген, тому ступінь окиснення його негативний і дорівнює -2.

Ступінь окиснення Магнію дорівнює +2.

Сполука буде електронейтральною за умови, якщо сума всіх ступенів окиснення буде дорівнювати 0.

Приймемо ступінь окиснення Фосфору за х і розставимо ступені окиснення: Mg2+2P2хO7-2.

Складемо рівняння і  визначимо ступінь окиснення Фосфору.

2⋅2 + 2х + 7⋅(- 2 ) = 0;

х = 5.

Відповідь: Mg2+2P+5O7-2.

б) Приймемо ступінь окиснення Сульфуру за х і розставимо ступені окиснення:

Fe2+3(SхO4-2)3.

Складемо рівняння і  визначимо ступінь окиснення Сульфуру.

2⋅3 + 3х + 4⋅(-2)⋅3 = 0;

х = 6.

Відповідь: Fe2+3(S+6O4-2)3.

Повернутися до сторінки ступінь окиснення.