Поняття про енергетику хімічних реакцій

 Перегляньте відеофрагменти і вкажіть за якою ознакою можна класифікувати хімічні реакції, що ви побачили

Хімічна реакція – це процес, при якому відбувається розрив існуючих хімічних зв’язків і утворення нових. Для розриву зв’язків потрібно затратити енергію, під час утворення зв’язків енергія виділяється.

  Якщо кількість енергії, що виділяється під час утворення хімічних зв’язків у продуктах, є більшою, ніж енергія, що витрачається на розрив хімічних зв’язків у реагентах, то спостерігають виділення енергії. Таку реакцію називають екзотермічною.

Наприклад: будь-яка реакція горіння.

  Розглянемо реакцію горіння водню в хлорі

Н2 + Cl2 = 2HCl

 snapshot_012

  Якщо кількість енергії, що виділяється під час утворення хімічних зв’язків у продуктах, є меншою, ніж енергія, що витрачається на розрив хімічних зв’язків у реагентах, то спостерігають поглинання енергії. Така реакція є ендотермічною.

Звідкіля ж береться енергія при хімічних перетвореннях?

  Розглянемо фундаментальний закон природи: енергія ніколи не виникає з нічого й не зникає в нікуди, вона лише переходить з одного виду в іншій.

  Енергія тіла складається з трьох основних видів: кінетичної, потенційної та внутрішньої.

  Саме внутрішня енергія (U), яка складається з кінетичної енергії руху атомів, молекул, йонів; з енергії їх взаємного притягання і відштовхування; з енергії руху електронів в атомі, їх притягання до ядра і взаємного відштовхування електронів і ядер, нуклонів в ядрах і так далі, найбільш вважлива при розгляданні хімічних реакцій.

  Якщо внутрішня енергія вихідних речовин більша за внутрішню енергію продуктів реакції то реакція супроводжується виділенням енергії і є екзотермічною.

Uвихідних речовин > Uпродуктів реакції

  При цьому в навколишньому середовищі кількість енергії збільшується і ми відчуваємо нагрівання реагуючої системи, пробірки, повітря тощо.

  Якщо внутрішня енергія вихідних речовин менша за внутрішню енергію продуктів реакції то реакція є ендотермічною супроводжується поглинанням енергії і.

Uвихідних речовин < Uпродуктів реакції

 При цьому в навколишньому середовищі кількість енергії зменшується і температура реагуючої системи знижується.