Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

Урок 1. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення.


Домашнє завдання

1. Порівняти кисень і воду за складом і фізичними властивостями.

Заповнити таблицю.

Ознака порівняння
Спільне
Відмінне
Склад
Фізичні властивості
  1. Перетворіть схеми на рівняння реакцій (не забувайте, що в рівняні «→» слід замінити на «=».

а) Li  + O2 Li2O

б) P   + O2 P2O3

в) Fe + O2 Fe3O4

г) CO  + O2 CO2

д) SO2 + O2 SO3

е) FeO + O2 Fe2O3