Окислительно-восстановительные реакции (теория)

    Окисно-відновні реакції належать до числа найбільш поширених хімічних реакцій і мають величезне значення в природі і житті людини. З ними пов’язані процеси обміну речовин, що протікають в живих організмах. Вони супроводжують колообіг речовин у природі. У промисловості з їх допомогою отримують цінні продукти. Окисно-відновні реакції лежать в основі перетворення  внутрішньої енергії речовин у теплову та інші види енергії.
 Мета уроку:
  • усвідомити, які реакції відносять до окисно-відновних;
  • навчитися розрізняти окисно–відновні реакції за зміною ступенів окиснення елементів;
  • навчитися визначати процеси окиснення і відновлення, окисники та відновники;
  • усвідомити значення окисно-відновних реакцій у природі та житті людини.
Порівняємо реакції взаємодії сульфур(VІ) оксиду з водою та сірки з киснем:
SO3 + H2O = H2SO4;
S + O2 = SO2.
    За кількістю реагентів і продуктів обидві реакції відносяться до одного і того ж типу – реакції сполучення.
    Звернемо увагу на ступені окиснення елементів у вихідних речовинах і продуктах реакцій
S+6O3-2 + H2+O-2 = H2+S+6O4-2;                                 (1)
S0 + O20 =S+4O2-2.                                                   (2)
    Перша реакція відбувається без зміни ступенів окиснення елементів, а під час другої реакції ступені окиснення елементів змінились.
    Реакції, які супроводжуються зміною ступеня окиснення атомів елементів, називають окисно-відновними.
    Розглянемо, що відбулося з атомами під час взаємодії сірки з киснем. Ступінь окиснення Сульфуру збільшився на 4 одиниці, це означає, що його атоми втратили по 4 електрони, а ступінь окиснення Оксигену зменшився на 2 одиниці – його атоми отримали по 2 електрони:
S0 – 4ē → S+4
О0 + 2ē → О−2
    Елемент, атоми якого віддають електрони, окиснюється, ступінь окиснення його чисельно підвишується. В нашому випадку – це Сульфур.
   Оксиген  приєднує електрони і відновлюється, ступінь окиснення його чисельно знижується.
   Частинку, що містить елемент, який окиснюється, називають відновником, а ту, що містить елемент, який відновлюється, – окисником.
   Сірка – відновник, а кисень – окисник.
    Проста речовина під час хімічних перетворень змінює свій ступінь окиснення. Тому реакції з участю простих речовин, завжди будуть окисно-відновними. Це можуть бути реакції розкладу з утворенням простих речовин, наприклад, відома вам реакція добування кисню термічним розкладанням калій перманганату:
2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2
    Це всі реакції заміщення, наприклад, взаємодія цинку з сульфатною кислотою:
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2
   У свою чергу реакції обміну, що відбуваються між двома складними речовинами, в результаті чого вони обмінюються своїми складовими частинами, не є окисно-відновними, наприклад, взаємодія цинк оксиду з сульфатною кислотою:
ZnО + H2SO4 = ZnSO4 + H2О
    Окисно-відновні реакції поділяють на три типи:
1) міжмолекулярні, в яких елементи окисник і відновник знаходяться у складі різних речовин, наприклад,
С + О2=СО2
2) внутрішньо-молекулярні, якщо окисник і відновник знаходяться у складі однієї речовини, наприклад,
2KNO3 = 2KNO2 + O2
3) реакції диспропорціювання (самоокиснення-самовідновлення), якщо відновником і окисником є один і той же елемент, наприклад,
Cl2 + KOH =KCl + KClO + H2O.
    Окисно-відновні реакції надзвичайно поширені у природі. Вони відіграють велику роль у біохімічних процесах: диханні, фотосинтезі, обміні речовин тощо. Різні життєві функції тварин і рослин пов’язані з витратою енергії, яку організми отримують під час окисно-відновних реакцій, що відбуваються в клітинах.
    Окисно-відновні реакції супроводжують багато процесів, що здійснюються в промисловості і в різних сферах побуту: реакції горіння газу в газовій плиті, палива у двигунах автомобілів, літаків, ракет тощо.
    Окисно-відновні реакції використовують для цілей відбілювання та дезінфекції. Наприклад, хлор як сильний окисник використовують для дезінфекції чистої води і знезараження стічних вод. Його застосовують при відбілюванні паперу і тканин.
    Для дезінфекції ран ми використовуємо окисно-відновні реакції, в яких беруть участь калій перманганат або гідроген пероксид.
    У техніці за допомогою реакцій цього типу отримують такі важливі речовини як амоніак (NH3), сульфатну (H2SO4) і хлоридну (HCl) кислоти і багато інших продуктів. Вся металургія заснована на відновленні металів з їхніх сполук – руд.
    Деякі окисно-відновні реакції відіграють негативну роль. Вони зумовлюють корозію металів, псування харчових продуктів, є причиною пожеж.
ВИСНОВКИ
Окисно-відновні реакції – це реакції, під час яких елементи змінюють ступені окиснення.
Окиснення – процес віддачі електронів частинками, а відновлення – процес прийняття електронів.
Окисники – елементи, що приєднують електрони й понижують ступінь окиснення, а відновники – елементи, що віддають електрони і підвищують ступінь окиснення

 

Питання для закріплення знань.
  1. Які реакції називаються окисно-відновними?
  2. Що таке процес окиснення і процес відновлення?
  3. Чим внутрішньо-молекулярні окисно-відновні реакції відрізняються від міжмолекулярних?
  4. Чому всі реакції заміщення є окисно-відновними?
  5. Наведіть приклад окисно-відновної реакції розкладання і реакції розкладання, що відбувається без зміни ступенів окиснення елементів.
  6. Наведіть приклади двох реакцій розкладу і двох реакцій сполучення, що йдуть: а) зі зміною ступенів окиснення, б) без зміни ступенів окиснення.
Повернутися до сторінки Окисно-відновні реакції