Обчислення за хімічними рівняннями, якщо одна з реагуючих речовин взята у надлишку

  1. Натрій гідроксид масою 11,6  г нейтралізували розчином, що містив нітратну кислоту масою  27 г. Визначте масу солі, що утворилась.
  2. Алюміній масою 12 г спалили в атмосфері хлору об’ємом 11,2 л (н.у.). Визначте масу утвореного алюміній хлориду.
  3. Визначте масу осаду, що утворився під час зливання розчину, що містив