Неметалічні елементи та їхні сполуки (5)

1. Який газ не можна зібрати в посудину методом витиснення води?

А  амоніак        Б  кисень        В  водень        Г  азот

2. Укажіть хімічну формулу речовини, у реакції з якою азот є відновником

А  O2          Б  Mg          В  H2          Г  Li

3. Укажіть суму коефіцієнтів рівняння реакції термічного розкладання купрум(II) нітрату.

А  4             Б  6             В  9            Г  11

4. Які галогени за нормальних умов перебувають у газуватому стані?

А  хлор і бром           Б  фтор і йод      

 В  фтор і хлор          Г  йод і хлор

5. Укажіть сполуку Сульфуру, яку використовують для дезінфікування овочесховищ

А  сульфатна кислота           Б  сірководень

В  сульфур(ІV) оксид            Г  сульфур(VІ) оксид

6. Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції між концентрованою нітратною кислотою і міддю

А  2          Б  3          В  5          Г  6

7. Речовини алмаз і графіт мають

А  однакові якісний склад і будову

Б  різні якісний склад і будову

В  різний якісний склад і однакову будову

Г  однаковий якісний склад і різну будову

8.