Загальна хімія

Блок «Загальна хімія» розподілено за темами

1 1.Основні хімічні поняття. Речовини

.

2

2. Хімічна реакція

.

33. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома   

 

54. Хімічний зв’язок  

 

65. Суміші речовин. Розчини

 

29Перевір свої знання з теми “Загальна хімія”