Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Властивості речовин визначаються їх якісним, кількісним складом та будовою.
Метан  і метанол  відрізняються якісним складом: в молекулі метанолу крім одного атома Карбону і чотирьох атомів Гідрогену присутній один атом Оксигену.
У молекулі метану всі атоми Гідрогену пов’язані з атомами Карбону, а в метанолі один атом Гідрогену має зв’язок з атомом Оксигену.
Відмінність в складі і будові  цих речовин призводить до різних фізичних і хімічних властивостей.

Згадайте фізичні властивості метану і метанолу і виконайте завдання.