Приклади розв’язання завдань до уроку за темою «Закони Фарадея»

Задача № 1.

Визначте масу ртуті, що виділилася під час пропускання постійного електричного струму силою 5 А через розчин меркурій(ІІ) хлориду протягом однієї години.

задача електроліз 1

 

..

Відповідь: m(Hg) = 18,75 г. 

Задача № 2.

Визначте силу струму, при якій  з розчину аргентум нітрату можна отримати 27 г срібла за 10 хвилин.

електроліз задача 2

.

Відповідь. I = 40 А.

Задача № 3.

За який час на аноді виділиться 7 л кисню (н.у.) при пропусканні електричого струму силою 6 А через розплав калій гідроксиду.

задача електроліз 3

.

Відповідь: τ = 5 год 35 хв.

Задача № 4.

При проходженні через розчин  солі двовалентного металу протягом 2 годин  електричного струму силою в 3 А протягом 2 годин  на катоді виділилось 11,86 г металу. Визначте цей метал.

Повернутися до сторінки Закони електролізу Фарадея