ЗАДАЧІ ІІ ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 2011/2012 Н. Р.

8 КЛАС

1. Закон сталості складу Ж.Пруста засвідчує, що «всі індивідуальні хімічні сполуки мають постійний якісний і кількісний склад та певну хімічну будову, незалежно від способу добування». виходячи з цього, визначте, чи відповідають подані набори формул одній речовині чи різним речовинам:

а) Fe(NH4)(SО4)2 ∙ 12H2O, Fe(NH4)2(SО4)2 ∙ 6 H2О;

б) H2S2O8, H2S2O6(O2), H2S2О7;

в) KA1(SО4)2 ∙12H2О, [K(H2О)6] [A1(H2О)6](SО4)2.

Кальцій підпалили у повітрі. визначте склад сухого залишку після згоряння. що станеться із сухим залишком при триманні його у вологому повітрі та подальшому прожарюванні? відповідь обґрунтуйте.

Хімічна формула деякої бінарної сполуки – АхВу. Чи може бути значення х і у будь-яким? Від чого залежить відношення атомів А і В у молекулі? Чому ці співвідношення неоднозначні (чи завжди) для певної пари елементів? Вашу відповідь обґрунтуйте прикладами.

Визначте формулу речовини, яка складається з Карбону, Гідрогену та Оксигену у співвідношенні мас відповідно 6:1:8, якщо густина його парів за повітрям дорівнює 2,07.