ЗАДАЧІ ІІ ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 2009/2010 Н. Р.

8 клас

1. У бібліотеці згорів алфавітний каталог. Допоможіть бібліотекарям його відновити. Назвіть якомога більше відомих вчених, які зробили значний внесок у розвиток хімії. Укажіть, які відкриття їм належать. (6 балів)

2. Скільки молекул містить будь-який газ об’ємом 1 м3 (н.у.)? Як зміниться кількість молекул газу в одиниці об’єму, якщо збільшити тиск? (6 балів)

3. Алхімік доручив учневі зважити для експерименту наважку кальцій нітрату, щоб в ній містилося 1,20 г атомів Нітрогену. Обчисліть, яку масу кальцій нітрату зважив учень. (6 балів)

4. Обчисліть густину за воднем світильного газу, що має такий об’ємний склад: 48 % водню, 32 % метану (CH4), 5 % азоту, 2 % вуглекислого газу, 4 % етену (C2H4), 9 % чадного газу (карбон(ІІ) оксид). (8 балів)

5. При згорянні на повітрі солі А, яка складається з двох елементів, утворюється два оксиди: В – твердий, бурого кольору, а інший – газуватий. Оксид В вступає в реакцію заміщення зі сріблясто-білим металом С (при нагріванні). Що собою можуть уявляти речовини А, В, С? Напишіть рівняння реакцій. (8 балів)

9 клас

1. Поясніть на конкретних прикладах, чому багатьом s– та p-елементам притаманні або тільки парні, або тільки непарні ступені окиснення?  (6 балів)

2. Гіпопотам зібрався політати на повітряній кулі, наповнити яку вирішив воднем. Обчисліть об’єм водню (н.у.), який отримає Гіпопотам, якщо змішає алюміній масою 2,7 г з розчином калій гідроксиду масою 160 г з масовою часткою лугу 12,5 %. (6 балів)

3. До якого типу дисперсних систем (сумішей) належить кожна з наведених сумішей: бензин, бульйон, желе, морська вода, бронза? Запропонуйте методи розділення цих сумішей на індивідуальні речовини. Які ще типи неоднорідних дисперсних систем (сумішей) ви знаєте?   (6 балів)

4. На складі зберігаються такі речовини: магній, сірка, кисень, хлоридна кислота, натрій гідроксид, купрум(ІІ) сульфат і вода. Запропонуйте принаймні чотири способи добування магній гідроксиду, в яких використовуються тільки ці речовини? Запишіть рівняння реакцій у молекулярному та скороченому йонному виглядах. (8 балів)

5. При обробці суміші калій гідроксиду та калій гідрогенкарбонату надлишком розчину хлоридної кислоти утворився калій хлорид масою 22,35 г і виділився газ об’ємом 4,48 дм3 (н.у.). Обчисліть склад вихідної суміші (%). (8 балів)

10 клас

1. Який вищий та нижчий ступінь окиснення виявляють Арсен, Селен і Бром? Складіть формули сполук даних елементів у цих ступенях окиснення. Припустіть, які кислотно-основні та окисно-відновні властивості будуть виявляти сполуки цих елементів. (6 балів)

2. За деякої температури густина за повітрям парів сірки дорівнює 6,62, а парів фосфору – 4,28. Зі скількох атомів складаються молекули сірки та фосфору за цих умов? (6 балів)

3. Визначте маси сульфур(VI) оксиду і розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 49,0 %, які необхідні для приготування розчину сульфатної кислоти масою 450 г з масовою часткою 83,3 %. (6 балів)

4. Зразок мінералу карналіту xKCl·yMgCl2·zH2O масою 5,55 г прожарили. При цьому його маса зменшилася на 2,16 г. Інший зразок цього мінералу такої самої маси спочатку обробили розчином лугу, а потім отриманий осад також прожарили. При цьому маса осаду зменшилася на 0,36 г. Установіть формулу мінералу за цими даними. (8 балів)

5. Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:

09_10

Для окисно-відновних реакцій складіть електронний баланс. Кожне перетворення відбувається в одну стадію. (8 балів)

11 клас

 

1. Існують три основні фактори, що визначають розчинність речовин: природа розчинника, температура, тиск.

А. На конкретних прикладах розкрийте вплив цих факторів на розчинність речовин.

Б. Поясніть, в якому випадку при додаванні розчиненої речовини до її розчину вміст розчиненої речовини зменшується.

В. Укажіть за яких умов (підвищення температури або тиску) зменшується розчинність речовини. (Усі відповіді обґрунтуйте.)   (6 балів)

 

2. При повному спалюванні деякої речовини масою 2,1 г утворились вуглекислий газ і сульфур(IV) оксид масами 1,54 г і 2,24 г відповідно. Установіть найпростішу формулу цієї речовини. (6 балів)

 

3. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

С2Н5Cl→С2Н5ОН→СН3СОН→СН3СООН→СН2ClCOOH→NH2CH2COOH→дипептид.

Укажіть умови, необхідні для перебігу кожної реакції. (6 балів)

 

4. Суміш метану, етену і бутену об’ємом 5 л має масу 7,92 г. До суміші додали 5 л водню і все пропустили над нагрітим нікелевим каталізатором. Об’єм суміші зменшився до 6 л. Визначте склад вихідної суміші в об’ємних відсотках. (8 балів)

 

5. Перекладаючи старі речі в шухляді стола, Маша знайшла маленький блокнотик, у якому було охайним бабусиним почерком виведено: «Корисні поради». Машу зацікавив один із них: «якщо потрібна термінова чистка срібних виробів, візьміть стару алюмінієву каструлю, занурте у неї срібні предмети, залийте содовим розчином, поставте на вогонь і через декілька хвилин витягніть очищені вироби».

Швиденько зібравши усі свої срібні прикраси, Маша вирушила на кухню. На жаль, алюмінієву каструлю вона не знайшла. Трохи порозмисливши, вона зробила таким чином: на дно широкої скляної посудини поклала обгортку від шоколадки, на неї — срібні прикраси, все це залила теплим розчином питної соди. Через деякий час поверхня прикрас стала світлою та заблищала.

A.   Поясніть, внаслідок якого процесу темніють срібні вироби. Напишіть рівняння реакції.

B.   Складіть рівняння реакцій, які описані в бабусиному рецепті.

C.   Для чого потрібен розчин соди? Чи можливо замість нього використати розчин кухонної солі?

D.  Чому краще використовувати наведений спосіб, ніж будь-який навіть дуже м’який абразивний засіб?   (8 балів)