Задачі на розрахунки за термохімічними рівняннями

1. При сполученні заліза масою 4,2 г з сіркою виділилося 7,15 кДж теплоти. Обчисліть тепловий ефект і складіть термохімічне рівняння цієї реакції. (ΔН = -95,3 кДж)
2. Для зварювання рейок за методом алюмотермії використовують суміш алюмінію і ферум (ІІ, ІІІ) оксиду. обчисліть Тепловий ефект і складіть термохімічне рівняння цієї реакції, якщо при утворенні заліза масою 1 кг виділилося 12580 кДж енергії. (ΔН = -6340 кДж)
3. Дано термохімічне рівняння реакції горіння карбон(ІІ) оксиду:
 2СО(г) + О2(г) = 2СО2(г), ∆Н = – 566 кДж.
Обчисліть кількість теплоти, що виділиться при спалюванні:
а) 4 моль;
б) 4 г;
в) 4 л (н.у.) карбон(ІІ) оксиду. (1132 кДж, 40,4 кДж, 50,5 кДж).
4. Термохімічне рівняння горіння ацетилену:
2Н2 + О2 = 4СО2 + 2Н2О; ΔН = -2610 кДж.
 Визначте кількість теплоти, що виділиться при спалюванні 5,6 л ацетилену.(326,25 кДж)
5. Тепловий ефект реакції горіння етену становить -1411 кДж. Визначте об’єм етену (С2Н4), виміряний за нормальних умов, який потрібно спалити. щоб одержати 352,75 кДж теплоти.
6. При окисненні деякого об’єму суміші, що містила нітроген(ІІ) оксид та карбон(ІV) оксид, виділилось 28,25 кДж теплоти. При пропусканні такого ж об’єму вихідної суміші через надлишок вапняної води випав осад масою 25 г. Обчисліть об’єм вихідної суміші, якщо термохімічне рівняння реакції окиснення нітроген(ІІ) оксиду
2NO(г) + O2(г) = 2NO2;  ΔН = -113 кДж. (16,8л)
До сторінки Розрахунки за термохімічними рівняннями
До сторінки Хімічні реакції та закономірності їх перебігу