Задачі з теми “Галогени”

1. Суміш газів хлору і гідроген хлориду об’ємом 22,4 л (н.у.) пропустили через нагріті залізні ошурки. При цьому весь хлор і гідроген хлорид  вступили в реакцію з залізом і маса ошурок збільшилася на 42,6 г. Обчислити об’ємні частки хлору і гідроген хлориду в суміші. Написати рівняння можливих реакцій.