Задачі за темою “Розчини”

Задача 1

При пропусканні суміші гідроген хлориду і гідроген броміду через воду було отримано розчин, що містить однакові масові частки хлоридної і бромідної кислот. Визначте об’ємне співвідношення газів у вихідній суміші?

Задача 2

Масова частка цинку у суміші  цинк хлориду і цинк фториду дорівнює 55,9%. Визначте масові частки цих солей у суміші.

Задача 3.

Під час аналізу розчину виявили, що він містить наступні йони: Na+ (92 мг/л), K+ (156 мг/л), Cl (213 мг/л) і NO3– . Обчисліть концентрацію нітрат-йонів в цьому розчині. З яких солей можна приготувати такий розчин? Розгляньте всі можливі варіанти.