Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між розчином солі та металом

Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між розчином солі та металом

1.  У розчин мідного купоросу занурили залізну пластинку.  Через деякий час маса пластинки збільшилася на 1 г. Визначте масу міді, що виділилася на ній. (8 г)

2. У розчин аргентум(І) нітрату занурили мідну пластинку масою 80 г. Після повного витіснення срібла маса пластинки збільшилася на 19 %. Визначте масу срібла, що виділилося на пластинці. (21,6 г)

3. У розчин, що містить купрум(ІІ) нітрат иасою 9,4 г  і  меркурій(ІІ) нітрат масою 9,75 г, занурили кадмієву пластинку масою 50 г. На скільки відсотків збільшилася маса пластинки після повного витіснення міді і ртуті кадмієм, якщо мідь і ртуть повністю осіли на пластинці? (0,54 %)

4. У розчин, що містить 15,4 г кадмій нітрату тетрагідрату, занурили цинкову пластинку. Через деякий час її вийняли з розчину, промили, висушили і зважили. Маса пластинки збільшилась на 0,94 г. Розчин обережно випарили і отримали суміш кадмій нітрату тетрагідрату і цинк нітрату гексагідрату. Визначте склад залишку кристалогідратів. (9,24  г  Сd(NO3)2•4H2O, 5,94  г  Zn(NO3)2•6H2O.)

5. У розчин масою 200 г з масовою часткою кадмій сульфату 5,2 % занурили цинкову пластинку. Після повного виділення кадмію з розчину маса пластинки збільшилася на 4,7%. Визначте масу цинкової пластинки. (50 г)

6. Дві однакові пластинки, виготовлені з металу, що утворює двозарядні йони. Одну з них занурили в розчин купрум(ІІ) сульфату, а другу – в розчин меркурій(ІІ) сульфату. Через деякий час маса першої пластинки зменшилася на 3,6%, а маса другої – збільшилася на 6,675%. Зменшення молярної концентрації обох розчинів було однаковим. Визначте метал. (Cd)

7. Мідну пластинку масою 13,2 г занурили в розчин масою 300 г з масовою часткою ферум(III) нітрату 0,112. Коли масові частки солей в розчині стали однаковими, пластинку вийняли. Визначте масу пластинки після того, як її вийняли з розчину? (10,65 г)

8. Цинкову пластинку масою 100 г занурили в розчин плюмбум(II) нітрату масою 500 г з масовою часткою солі 20%. Коли масова частка плюмбум(II) нітрату в розчині зменшилася на 7 % пластинку вийняли, промили і зважили. Визначте масу пластинки після того, як її вийняли з розчину? (115,62 г)