Задання до уроку за темою «Окисники й відновники»

Завдання1.

Відновіть текст, вставивши пропущені слова.

Відновники – це речовини, що містять атоми, які …(віддають чи приєднують) електрони. Тільки відновні властивості можуть проявляти прості речовини …(метали чи неметали) .

Окисники – це речовини, що містять атоми, які …(віддають чи приєднують)електрони. Тільки окисні властивості проявляють речовини, які містять елементи у … (найвищому чи найнижчому чи проміжному) ступені окиснення.

Прості речовини неметали можуть проявляти … (окисні чи відновні) властивості.

Броміди є …. (біль або менш сильними) відновниками ніж йодиди, тому що … .

Калій перманганат є сильним …(окисником чи відновником) , тому що …

 

Завдання 2.

Визначте ступені окиснення всіх елементів, що входять до складу наступних сполук: HСlО4, HСl, Cl2, HClO2, HClO3, Cl2O7. Вкажіть в яких сполуках Хлор може проявляти властивості: а) тільки окисника, б) тільки відновника, в) і окисника і відновника. Відповідь обґрунтуйте.

 

Завдання 3.

Із запропонованого переліку виберіть речовини, які можуть проявляти властивості тільки окисників. Відповідь обґрунтуйте.

NH3, CO, SO2, K2MnO4, Сl2, HNO2, H2SO4.

 

Повернутися до сторінки “Окисники й відновники”