Завдання до уроку за темою «Окисно-відновні реакції»

Завдання 1.

Допишіть рівняння реакцій і визначте, яка з реакцій є окисно-відновною. Відповідь пояснить.

1) KMnO4 →;

2) MgCO3 →;

3) Са + H2O →;

4) H2O2 →;

5) NaOH + P2O5 →;

6) Al + HCl →;

7) Fe(OH)3 + H2SO4;

8) WO3 + CO →;

9) Li + N2 →;

10) Zn + CuSO4 →;

11) CaO + SO3 →;

12) K2O + H2O →.

 Завдання 2.

Вкажіть кількість електронів, відданих чи приєднаних атомами згідно схем. Який процес: окиснення чи відновлення відображає кожна з них?

а) Cr2O72 →2Cr3+;

б) SO42- → H2S;

в) Cl → ClO3;

г) MnO2 → MnSO4.

Повернутися до сторінки Окисно-відновні реакції