Завдання до уроку за темою «Ступінь окиснення»

Завдання 1.

Визначте ступені окиснення елементів у сполуках, формули яких наведено нижче і вкажіть їх над символами елементів:

a) NH3, NBr3, MgH2, PCl3, ClF;

б) LiAsO3, Na2SeO3, KCrO2, MgHPO4, Ba(NO2)2;

в) РСl3, CH4, H2O2, NH3, N2H2, OF2 C2H6;

г) LiAsO4, LiAsO3, KCrO2, K2Cr2O7, K2CrO4, KMnO4, K2MnO4.

Завдання 2.

Визаначте валентність і ступені окиснення Фосфору  і Карбону в сполуках за графічними формулами

Рисунок3

Завдання 3.

Визначте ступені окиснення елементів у йонах: NO2, ClO3, SO42−, CO32−, PO43−, SiF62−, NH4+.

Завдання 4.

Визначте ступені окиснення атомів Карбону в органічних сполуках за структурними формулами. У відповіді вкажіть ступінь окиснення кожного атома Карбону окремо.

а)     етаналь

б)     пропаналь

в)гліцерол

Повернутися до сторінки ступінь окиснення.