Завдання до уроку за темою «Складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу»

Завдання 1.

Чому карбон(IV) оксид, сульфур(VI) оксид, фосфор(V) оксид не можуть бути окиснені киснем, а карбон(II) оксид, сульфур(IV) оксид, фосфор (III) оксид можуть бути окиснені киснем? Запишіть рівняння можливих реакцій. Складіть електронний баланс.

Завдання 2.

У схемах окисно-відновних реакцій підберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть процеси окиснення та відновлення, окисник та відновник.

а) KMnO4 + KNO2 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + KNO3 + H2O;

б) FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O;

в) I2 + MnO2 + H2SO4 → MnSO4 + HIO3 + H2O.

г) KNO2 + KMnO4 + H2SO4 → KNO3 + K2SO4  + MnSO4 + H2O;

д) Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Na2SO3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O;

е) FeSO4 + H2O2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O;

є) As2S5 + HNO3 → H3ASO+ H2SO4 + NO2 + H2O;

ж) As2S3 + HNO3 → H3ASO+ H2SO4 + NO2 + H2O

Завдання 3.

Закінчить рівняння реакцій, вставте замість крапок формули речовин, складіть електронний баланс, вкажіть процеси окиснення та відновлення, окисник та відновник.

а) Al + HNO3(розведена) → … + N2↑ + … ;

б) K + H2SO4(концентрована) → … + H2S↑ … .

Повернутися до сторінки”Складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу