Завдання до уроку за темою «Закони Фарадея»

Завдання 1.
Електроліз водного розчину калій сульфату проводили при струмі силою 5 А протягом 3 годин. Складіть електронні рівняння процесів, що відбуваються на електродах. Визначте об’єм газів (н.у.), які виділилися на катоді і аноді?

Завдання 2.
Обчисліть силу струму, з якою проводили електроліз водного розчину цинк хлориду протягом 5 годин, якщо при цьому на аноді виділився газ об’ємом 6 дм3 (н.у.).

Завдання 3.
Скільки годин треба проводити електроліз розчину натрій хлориду при пропусканні крізь нього струму силою 10 А, щоб отримати 1 кг натрій гідроксиду?
Завдання 4.
Через два послідовно з’єднаних електролізера з інертними електродами, що містили аргентум(І) нітрат і натрій гідроксид, пропустили електричний струм. Маса катода першого електролізера збільшилася на 4,32 г, як при цьому змінилась маса розчину в другому електролізері?

Перейти до сторінки  Закони електролізу Фарадея