Завдання до уроку за темою «Електроліз водних розчинів електролітів»

Завдання 1.
Напишіть схеми електродних процесів і рівняння реакції електролізу водних розчинів
а) магній хлориду; б) арґентум нітрату.

Завдання 2.
При роботі електролізера, що містив розчин натрій гідроксиду, на аноді отримали газ об’ємом 140,0 л (н.у.). Визначте масу речовини, яка розклалася в процесі електролізу.

Завдання 3.
При електролізі розчину об’ємом 300 мл з масовою часткою купрум(ІІ) хлориду 12 % маса розчину зменшилась на 27 г. Визначте масу речовин, що виділились на електродах и масову частку солі, що залишилась у розчині солі, якщо густина вихідного розчину дорівнювала 1,116 г/мл.

Завдання 4.
Електроліз розчину плюмбум(ІІ) нітрату проводили до повного осадження свинцю. На нейтралізацію розчину, що залишився витратили 30 г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 20 %. Визначте масу солі у вихідному розчині.

Повернутися до сторінки “Електроліз водних розчинів електролітів”