Завдання до уроку за темою «Гальванічний елемент»

Завдання 1.

Складіть схему і напишіть електронні рівняння електродних процесів гальванічного елемента, що складається з пластин кадмію і магнію, які опущені в розчини кадмій(ІІ) нітрату і магній нітрату відповідно. Вкажіть процеси, що відбуваються на електродах.Визначте стандартну електрорушійну силу цього елементу.

Завдання 2.

У гальванічному елементі протікає хімічна реакція

Ni + Pb(NO3)2 = Ni(NO3)2 + Pb

Напишіть схему гальванічного елемента і рівняння електродних реакцій.

Завдання 3.

Запропонуйте два гальванічних елементи Даніеля-Якобі, в одному з яких нікелевий електрод виступає як катод, а в іншому – як анод. Напишіть схеми гальванічних елементів і рівняння електродних реакцій. Визначте стандартні електрорушійні силі цих елементів.

Завдання 4.

Початкові маси мідної та цинкової пластинок в елементі Даніеля-Якобі становили по 20 г. Під час роботи елемента маса мідної пластинки збільшилася на 12,8 %. Якою стала маса цинкової пластинки?

 

Перейти до сторінки Гальванічний елемент