Завдання за темою “Електроліз розплавів електролітів”

Задача 1.

У руді міститься суміш цинк сульфіду, плюмбум(ІІ) сульфіду і аргентум(І) сульфіду. Щоб добути метали руду спочатку обробляють хлором. З розплавленої суміші хлоридів спочатку добувають срібло, додаючи свинець, а потім осаджують свинець цинком. Розплав цинк хлориду, що утворився, піддають електролізу. При цьому майже увесь хлор, введений на початку, повертається. Напишіть рівняння реакцій всіх перетворень. Складіть схему електролізу розплаву цинк хлориду. Вкажіть процеси окиснення і відновлення.

Задача 2.

 Під час вилучення магнію з морської води розплав магній хлориду піддається електролізу. Хлор, який виділяється при цьому, використовують для отримання гідроген хлориду. Визначте яку масу хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 38% можна отримати, в результаті електролізу 190 кг магній хлориду.

Задача 3.

 Літій зазвичай отримують електролізом розплаву літій хлориду. Для зниження температури плавлення електроліту в нього додають калій хлорид. Електроліз суміші, яка наполовину складається з калій хлориду, можливий вже при 400 – 430 °С. Однак літій, що отримують при цьому містить домішку калію в кількості 0,39 %.

Складіть рівняння реакцій, що відбуваються на електродах при електролізі розплаву цієї суміші. Визначте масу калій хлориду, що піддалась електролізу, якщо було отримано 200 г такого літію.

Повернутися до сторінки “Електроліз розплавів електролітів, послідовність електродних процесів