Домашнє завдання з хімії

Шановні учні, щоб підготуватися до наступного уроку, виконайте такі завдання.

Свої питання до мене ви можете задати в коментарях.

Домашнє завдання з хімії

 • Для 8-Б класу
 1. Повторити § 23, опанувати § 24 повністю, вивчити формулу, за якою можна обчислити відносну атомну масу елементу, який має ізотопи.
 2. Виконати вправи № 210, 212, 213, 216.
 • Для 8-В класу
 1. Повторити § 23-24.
 2. Розв’язати задачі.

а) На кожні 20 атомів нукліду 25Mg припадає 158 атомів нукліду 24Mg та 22 атоми нукліду 26Mg. Визначте відносну атомну масу Магнію.

б) Атоми радіоактивного нукліда 232Th випромінюють. Атоми нукліду, що утворюється при цьому, випромінюють β-частинки. Напишіть рівняння відповідних ядерних реакцій. Вкажіть нуклід, що утворюється.

 • Для 9-Б класу
 1. Повторити 23.
 2. Розв’язати задачі № 210-211.
 • Для 9-В класу
 1. Повторити закони Фарадея.
 2. Розв’язати задачі.

а) Визначте масу цинку, що виділиться на катоді при електролізі розчину цинк сульфату протягом 1години при струмі 26,8 А, якщо вихід цинку за струмом дорівнює 50%.

б) Скільки часу буде потрібно на електроліз розчину калій хлориду при силі струму 5 А, щоб виділити хлор об’ємом 11,2 л (н.у.), якщо вихід за струмом становить 90%? Напишіть рівняння анодного і катодного процесів, а також сумарне рівняння електролізу.

 • Для 10-Б класу
 1. Опрацювати § 18. Вивчити загальні властивості металів.
 2. Виконати вправи № 168 і 170.
 • Для 11-Б класу
 1. Опрацювати § 13.
 2. Виконати вправи № 1-4 на с. 140-141.
 • Для 11-В класу
 1. Опрацювати § 35. Вивчити властивості амінокислот
 2. Виконати вправи № 301-306.