Демонстраційний варіант атестаційної роботи

1208189-Smart-Caucasian-School-Girl-Holding-Up-A-Finger-And-Writing-Poster-Art-PrintУ завданнях № 1 – 16 оберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь та позначте її у бланку відповідей.

1. Укажіть правильне закінчення твердження «Хімічний елемент – це вид атомів …»

А  з певною кількістю енергетичних рівнів

Б  з певними фізичними та хімічними властивостями

В  з певним зарядом ядра

Г  з певною будовою зовнішнього енергетичного рівня

2. Укажіть число правильних виразів у наведеному переліку: атом Хлору, молекула молока, йон Гідрогену, йон озону, молекула хлору, йон оцту

А  1

Б  2

В  3

Г  4

3. Укажіть правильне закінчення твердження: розчин – це

А  неоднорідна суміш речовин

Б  суміш, одним з компонентів якої є вода

В  однорідна суміш речовин

Г  суміш рідин

4. Укажіть число нейтронів в нукліді 37Cl

А  17

Б  20

В  37

Г  54

5. Укажіть часточку, яка має таку саму електронну формулу, що і йон Al3+

А  Cl

Б  Ca2+

В  Mg2+

Г  P3‒

6. Укажіть кристалічну ґратку графіту

р

7. Укажіть тип хімічного зв’язку в молекулі Р4

А  ковалентний полярний

Б  йонний

В  ковалентний неполярний

Г  металічний

8. Укажіть несолетворний оксид

А  СаО

Б  СО

В  СО2

Г  NO2

9. Позначте речовину, яка не розкладається під час прожарювання

А  Na2CO3

Б  NaHCO3

В  CaCO3

Г  Ca(HCO3)2

10. Позначте формулу речовини, з якою азот не взаємодіє

А  HCl

Б  O2

В  Li

Г  H2

11. Укажіть метал, який взаємодіє з розчином цинк хлориду

А  срібло

Б  свинець

В  магній

Г  олово

12. Позначте сплав, який виплавляють у доменній печі

А  бронза

Б  сталь

В  чавун

Г  силумін

13. Укажіть фракцію нафти, що має найвищу температуру кипіння

А  лігроїн

Б  газойль

В  гас

Г  бензин

14. Позначте речовину, з якою не взаємодіє етанова кислота

А  СаСО3

Б  СН4

В  K2S

Г  CH3OH

15. Укажіть характерну ознаку білка з концентрованою нітратною кислотою

А  утворення розчину синього кольору

Б  утворення шару срібла

В  поява жовтого забарвлення

Г  утворення осаду кольору цегли

16. Укажіть волокна, які отримують із целюлози

А  поліамідні

Б  синтетичні

В  штучні

Г  поліефірні

У завданнях № 17 – 19 оберіть кілька правильних, на Вашу думку, відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

17. Укажіть формули електролітів

А  CH3OH

Б  CH3NO2

В  HNO3

Г  Na2SiO3

Д  NO2

18. Укажіть продукти взаємодії кальцію з водою

А  СаО

Б  Са(НСО3)2

В  Н2

Г  О2

Д  Са(ОН)2

19.Укажіть речовини, з якими взаємодіє пропен

А  натрій гідроксид

Б  хлор

В  натрій хлорид

Г  водень

Д  азот

У завданнях № 20 – 22 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді позначений цифрою. Послідовність цифр запишіть у бланку відповідей.

20. Встановіть відповідність між фізичними властивостями та прикладами речовин

Властивості

А  леткість

Б  тугоплавкість

В  пластичність

Г  найвища твердість 

Приклади речовин

1  алмаз

2  золото

3  йод

4  вольфрам

5  цукор

21. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій

Реагенти

А  Mg + H2SO4(розчин)

Б  MgO + H2SO4

В  MgO + SO3

Г  Mg + H2SO4(конц) 

Продукти реакцій

1  MgSO4 + H2O + H2S↑

2  MgSO4 + H2O3  MgSO4

4  MgSO4 + H2O + SO2

5  MgSO4 + H2

22. Встановіть відповідність речовин буквам у схемі перетворень

Рисунок1

1  O2;     2  H2SO4;    3  KOH;     4  KCl;      5  H2.

 У завданнях № 23 – 24 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Послідовність букв запишіть у бланку відповідей.

23. Розташуйте елементи в порядку зростання відновних властивостей їхніх атомів

А  Магній

Б  Калій

В  Рубідій

Г  Натрій

24. Розташуйте речовини в ряд за збільшенням числа атомів Оксигену в їхніх молекулах

А  глюкоза

Б  етанол

В  целюлоза

Г  гліцерол

Завдання № 25 – 30 передбачають безпосереднє виконання завдань, розв’язування задач.

25. Складіть рівняння реакції між барій гідроксидом і нітратною кислотою в молекулярній, повній та скороченій йонних формах.

26. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу, вкажіть окисник, відновник та процеси відновлення та окиснення

Рисунок2

 

 

27. Складіть рівняння реакції за поданою схемою

Залізо → ферум(ІІ) хлорид → ферум(ІІ)гідроксид → ферум(ІІІ) гідроксид → ферум(ІІІ) сульфат.

28. Складіть рівняння реакції за поданою схемою

Кальцій карбід → ацетилен → бензен → хлоробензен → фенол

29. Обчисліть відносну густину за озоном газу, 1 л якого за н.у. має масу 2, 857 г.

30. На нейтралізацію розчину масою 250 г з масовою часткою одноосновної карбонової кислоти 3,7 % витратили натрій гідроксид масою 5 г. Встановіть молекулярну формулу кислоти.