Відеоматеріали до теми “Періодичний закон і перiодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома.”

Про створення Д. І. Менделєєвим періодичного закону елементів, про те, що його наштовхнуло на це відкриття і як воно сталося.

 Науково-популярний фільм про еволюцію уявлень про будову атомів

“Атом, который построил…”

Поняття “орбіталь” на прикладі атома Гідрогену

 3D модель для візуалізації форми атомних орбіталей s, p і d.