Водневий показник

Вода – дуже слабкий електроліт. При 25 о С тільки одна молекула з 555 мільйонів дисоціює на іони:

диссоциация воды

.

При цьому утворюються катіони гідроксонію (Н3О+) і гідроксид-аніони (ОН):

2О ⇄ Н3О+ + ОН.

Однак заради простоти говорять про утворення катіонів Гідрогену замість катіонів гідроксонію

Н 2 О⇄Н + + ОН –                                                                                                                                                                 (1).

Ступінь електролітичної дисоціації  дорівнює:

РІВЕНЬ ДІС.ВОДИ

Обчислимо молярну концентрацію Н+ в дистильованій воді, використовуючи ступінь її дисоціації.

Відповідно до формули

кол в-ва води в одному літрі води, маса якого 1000 г, міститься 55,6 моль молекул.

За  формулою

ступінь дисоціації

 
 
.

знайдемо кількість речовини Н+, яка відповідно до рівняння (1) дорівнює кількості речовини  молекул води, що продисоціювали:

n (H +) = n(дис.) = n2О) ∙ α = 55,6 моль ∙ 1,8 ∙ 10 -9= 1,0 ∙ 10 -7 моль.

Молярна концентрація катіонів Гідрогену в дистильованій воді відповідно дорівнює:

концентрація катіонів Гідрогену

Вміст катіонів Гідрогену в водних розчинах характеризують за допомогою водневого показника .

рН = –lg с(H+)

рН дистильованої води обчислюємо за формулою:

рН = –lg с(H+) = –lg 10 -7 = 7.

Оскільки одна молекула води дисоціює на один катіон Н+ і один аніон ОН–, то с(ОН) = с(H+) = 10 -7 моль/л, відповідно в дистильованої воді рОН = рН = 7.