Вираження кількісного складу розчину (суміші)

Програмні вимоги зовнішнього незалежного оцінювання 2017

Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти,

повинні знати

поняття масова частка розчиненої речовини в розчині.

повинні вміти

Обчислювати масу розчину, масову частку розчиненої речовини, масу (об’єм) розчину та розчинника, масу розчиненої речовини.
Робити обчислення для приготування розчинів із кристалогідратів.