Визначення формули невідомої речовини з використанням кількісних даних

Задача 1

Два зразка білих порошків масою по 9,0 г розчинили у воді в окремих колбах. При цьому виділилося по 22,4 л газу (н. у.), що здатен горіти. Аналіз отриманих водних розчинів показав, що це розчини одного і того ж лугу в кількості 1,00 моль в першій колбі і 1,04 моль – в другій. Що являють собою вихідні порошки? Поясніть результати експерименту. (27-й Турнір ім. Ломоносова)

Задача 2.

Хімічний елемент X виявлено на Сонці і в метеоритах.  Х міститься в мінеральних породах на території всіх країн у кількості менше 1%. Його кристали побудовані так само, як кристали алмазу і майже так само тендітні, як скло, а його злиток коштує приблизно стільки ж, скільки золотий. X утворює з хлором сполуку А, в якій міститься 66,17% Хлору. Цю сполуку отримують при «згорянні»  простої речовини X  у хлорі. Оксид B, в якому Х проявляє такий же самий ступінь окиснення як і в сполуці А,   отримують при сильному нагріванні простої речовини X в атмосфері кисню. При  обробці  оксиду B концентрованим розчином хлоридної кислоти отримують сполуку A
1) Визначте елемент Х.
2) Скільки електронів у атома елемента X на зовнішньому енергетичному рівні?
3) Скільки нейтронів в атомі елемента X?
4) Виведіть формулу речовини А і розрахуйте її молярну масу.
5) Опишіть будову молекули А. Поясніть цю будову з точки зору теорії хімічного зв’язку.
6) Напишіть рівняння реакцій отримання речовин А і В.
7) Напишіть формулу оксиду В. Який він має характер? Напишіть рівняння реакцій, що підтверджують ці властивості.
8) Заповніть пропуски в цитаті: «… цей ще не відкритий елемент повинен був стати своєрідним «замком», що зв’язує два типових неметали – … з двома типовими металами – …» … ». Чия це цитата? Який привід послужив для її написання? (Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з хімії I (заочний) тур 2013)

Задача 3.

З давніх часів помічено, що незначна кількість домішок може істотно поліпшити якість основного матеріалу. На цьому ґрунтується широке застосування сплавів. Так додавання простої речовини А (ρ = 6,69 г/см3) до свинцю (ρ = 11,34 г/см3) підвищує його твердість і ударну стійкість, це знаходить застосування при виробництві куль. Домішка ж невеликої кількості простої речовини Б до свинцю полегшує формування розплаву, дозволяючи надати мисливському  дробу форму близьку до сферичної. Одним із способів отримання цієї речовини в промисловості є відновлення його оксиду вуглецем. При використанні 49,5 г оксиду в ході процесу виділяється 16,9 дм3 (н.у.).
1) визначте речовину А, якщо її  молярна частка в сплаві дорівнює 2,59%, а густина сплаву – 11,22 г/см3.
2) встановіть формулу речовини Б і визначте її масу.
3) історично перший відомий людству сплав був отриманий, по всій видимості, випадково. Що це за сплав і як могло статися його відкриття?

Завдання 4.

Через розчин, що містить суміш гідроксидів двох одновалентних металів масою 26 г, пропустили карбон(ІV) оксид масою 16,5 г до утворення карбонатів. Отримані карбонати виділили і прожарили до постійної маси, яка дорівнює 30,25 г. Визначте склад вихідної суміші, якщо відомо, що відношення відносних атомних мас металів дорівнює 3,286.

Завдання 5

Масова частка металічного елемента в кристалогідраті середнього сульфату становить 8,1%, а Оксигену – 72,1%. Визначте формулу кристалогідрату. Напишіть рівняння реакцій водного розчину цієї сполуки з розчином аміаку (усі можливі варіанти) та з надлишком розчину амоній карбонату.

Завдання 6.

В оксиді одновалентного елементу масова частка одного з компонентів становить 11,11%. Визначте формулу цього оксиду.