Визначення складу суміші

Задача 1.

Суміш порошків заліза і цинку масою 9,3 г помістили в надлишок розчину купрум(II) хлориду, при цьому утворилося 9,6 г міді. Визначте склад вихідної суміші.

Задача 2.

Визначте масу хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 20%, яка вступила в реакцію з 20 г суміші цинку з цинк оксидом, якщо при цьому виділився водень об’ємом 4,48 л (н.у.)?

Задача 3.

При розчиненні 2,22 г суміші залізних і алюмінієвих ошурок у хлоридній кислоті з масовою часткою гідроген хлориду 18% (ρ = 1,09 г / мл) виділилося 1,344 л газу (н.у.). Знайдіть масові частки металів у вихідній суміші і визначте об’єм  витраченої кислоти.

Задача 4.

5,8 г суміші хрому та хром(ІІІ) оксиду розчинили у хлоридній кислоті. Розчин солей, що утворився, під час стояння на повітрі поглинув 215,5 мл кисню (н. у.) Яка маса хром(ІІІ) оксиду містилась у суміші?

Задача 5.

До розчину, що містить 60 г суміші цинк броміду та натрій йодиду, долили 1247,7 мл розчину аргентум нітрату з масовою часткою солі 10 % та густиною 1,09 г/мл. Осад, що випав відфільтрували. Фільтрат прореагував з 150 мл хлоридної кислоти з концентрацією хлороводню 2 моль/л. Визначте масову частку цинк броміду у суміші.

Задача 6.

При взаємодії 14,7 г суміші заліза, міді і алюмінію з надлишком розведеної сульфатної кислоти виділяється 5,6 л водню (н.у.). Визначте масові частки металів у вихідній суміші, якщо для хлорування такої ж наважки суміші потрібно 8,96 л хлору (н.у.).

Задача 7.

Сплав міді, цинку, кремнію і алюмінію масою 2 г обробили надлишком хлоридної кислоти. При цьому виділилось 1686 мл водню (н. у.) і залишилось 340 мг осаду. 1 г такого ж сплаву обробили розчином натрій гідроксиду, при цьому виділилось 1034 мл водню і залишився осад. Визначте склад сплаву у %.

Задача 8.

Суміш газів хлору і гідроген хлориду об’ємом 22,4 л (н.у.) пропустили через нагріті залізні ошурки. При цьому весь хлор і гідроген хлорид  вступили в реакцію з залізом і маса ошурок збільшилася на 42,6 г. Обчислити об’ємні частки хлору і гідроген хлориду в суміші. Написати рівняння можливих реакцій.